farapakhsh – SF 20 W 50

SF 20 W 50

sf
روغن های 8000 لوبریفنت کانادا به گونه ای طراحی شده که بهترین بازدهی را در شرایط آب و هوای ایران برای موتور فراهم می کند .
در تهیه این روغن از مرغوب Afton  آمریکا استفاده شده و با فرمولاسیون طراحی ترین روغن پایه وارداتی و بهترین افزودنی های شرکت شده این شرکت کانادایی در ایران با نظارت مهندسین شرکت لوبریکنت کانادا تولید می شود.این روغن برای موتور های تا سال 1999 توسط کارشناسان پیشنهاد شده است.

قلیائیت کل

mgkOH/g

دانسیته در 15 .C

Kg/m3

نقطه ریزش

.C

نقطه اشتعال

.C

شاخص گرانروی گرانروی cSt 100 .C  

مشخصات فیزیکی

 

6/5 890 -24 217 115 20/5

8000 20 W 50

 

روغن موتور چند درجه ای (مولتی گرید)دارای کیفیت ممتاز که برای روغن کاری موتور خودرو های بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ تولید شده است.

API SF/CC ,MIL -L-46152A

S|R|1343|  و استاندارد ملی ایران

پاسخ دهید