farapakhsh – CD50

CD50

D50

CD

جهت مصرف در موتورهای دیزلی و سوپر شارژ مناسب است که از روغن پایـه اول مرغوب تهیه و در ماشین آلات سبک و سنگین و دیزل های ثابت مناسب می باشد این روغن جهت مصرف در ماشین آلات راه سازی و تجهیزات در معادن بسـیار مناسـب بوده و کاهش مصرف سـوخت ،خاصیت ضد اکسـیداسیون عالی و پایداری حرارتی بالا دارد.

– خاصیت ضدسائیدگی و ممانعت از خوردگی موتور -خاصیت پاک کنندگی موتور که منجر به کاهش دوده و رسوبات از سطح موتور می شود. -دارای شرایط قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده .

مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین مناسب با شرایط آب و هوای ایران

پاسخ دهید