farapakhsh – ضد یخ گازوئیل

ضد یخ گازوئیل

v1
مزایای ضد یخ لوبریفنت کانادا:
*عملکرد بسیار مناسب در تست های خوردگی
*افزودنی های ضد یخ حاوی ضد کف بوده و در برابر آلکالین شدن (خنثی کردن اسید های ناشی از احتراق ) مقاوم هستند.
* مخلوط 50 % با آب تا دمای 37– درجه سانتیگراد را تحمل می کند.
* مخلوط 33 % با آب تا دمای 18– درجه سانتیگراد را تحمل می کند.

پاسخ دهید